неделя, 1 май 2016 г.

Великден 2016
Човек е сам по пътя през живота
и само с боговете мери ръст.
И всеки има своята Голгота
и сам дотътря горе своя кръст.
Не винаги са от дърво гредите
не всеки гвоздей е с желязна стръв,
но в дланите и в стъпалата впити
от всички зейват рани,руква кръв..

                               ВАЛЕНТИН ЧЕРНЕВ